MOVIE_THEATER_โรงหนัง_4_มิติ

4D MOVIE THEATER
โรงหนัง 4 มิติ
เหมาะสำหรับ : สูง 110 ซม.
อายุมากกว่า 4 ปี

BUMPER_CAR_รถบั๊ม

BUMPER CAR
รถบั๊ม
เหมาะสำหรับ : 3 ดาว น้ำหนักรวมกัน 90 กก.
คันใหญ่ ไปกับผู้ปกครอง เด็กสูงไม่เกิน 110
คันเล็กไม่เกิน 75 กก สูง 110 ซม. ขึ้นไป

DROP_TWIST_ดรอปทวิสต์

DROP TWIST
ดรอปทวิสต์
เหมาะสำหรับ : อายุ 7-8 ปีขึ้นไป
สูง 120 ซม. ขึ้นไป นน. ไม่เกิน 100 กก.

EAGLE_ZIPLINE_อีเกิ้ล_ซิปไลน์

EAGLE ZIPLINE
อีเกิ้ล ซิปไลน์
เหมาะสำหรับ : สููง 110 ซม. ขึ้นไป
รวมกันน้ำหนักไม่เกิน 180 กก.
น้ำหนักต่อคนไม่ควรเกิน 90 กก.

FLYING_MACAU_ฟลายอิ้ง_มาร์คอ

FLYING MACAU
ฟลายอิ้ง มาร์คอ
เหมาะสำหรับ : อายุ 12 ปีขึ้นไป 130 ซม. ขึ้นไป
นน. ไม่เกิน 90 กก.

GYRO_ไจโร

GYRO
ไจโร
เหมาะสำหรับ : อายุ 12 ปีขึ้นไป
น้ำหนักไม่เกิน 80 กก.
สูง 120 ซม. ขึ้นไป

ZERO_GRAVITY_ซีโร่_กราวิตี้

INFLATABLE PLAYGROUND
บ้านลม
เหมาะสำหรับ : 3 ขวบ 3 ดาว
สวมถุงเท้าเล่น

MERRY_GO_ROUND_ม้าหมุนแสนสนุก

MERRY GO ROUND
ม้าหมุนแสนสนุก
เหมาะสำหรับ : ผู้ปกครอง + เด็กเล็ก
ถ้าสูงเกิน 110 ซม. ไปคนเดียว

MIDI_DANCE_มิดิ_แดนซ์

MIDI DANCE
มิดิ แดนซ์
เหมาะสำหรับ : อายุ 12 ปีขึ้นไป
สูง 120 ซม. ขึ้นไป นน. ไม่เกิน 80 กก.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  and