MOVIE_THEATER_โรงหนัง_4_มิติ

โรงหนัง 4 มิติ
เหมาะสำหรับ : สูง 110 ซม. ขึ้นไป
อายุมากกว่า 4 ปี

BUMPER_CAR_รถบั๊ม

รถบั๊ม
เหมาะสำหรับ : คันใหญ่  เด็กสูงต่ำกว่า 110 ซม.
ต้องไปกับผู้ปกครอง 
น้ำหนักรวมกันไม่เกิน 90 กก.
คันเล็ก เด็กสูง 110 ซม. ขึ้นไป น้ำหนักไม่เกิน 75 กก.

DROP_TWIST_ดรอปทวิสต์

ดรอปทวิสต์
เหมาะสำหรับ : อายุ 7-8 ปีขึ้นไปและ
สูง 120 ซม. ขึ้นไป น้ำหนักไม่เกิน 100 กก.

EAGLE_ZIPLINE_อีเกิ้ล_ซิปไลน์

อีเกิ้ล ซิปไลน์
เหมาะสำหรับ : สููง 110 ซม. ขึ้นไป
รวมกันน้ำหนักไม่เกิน 180 กก.
น้ำหนักต่อคนไม่ควรเกิน 90 กก.

FLYING_MACAU_ฟลายอิ้ง_มาร์คอ

ฟลายอิ้ง มาร์คอ
เหมาะสำหรับ : อายุ 12 ปีขึ้นไป และ สูง130 ซม. ขึ้นไป
น้ำหนักไม่เกิน 90 กก.

GYRO_ไจโร

ไจโร
เหมาะสำหรับ : อายุ 12 ปีขึ้นไป
น้ำหนักไม่เกิน 80 กก.
สูง 120 ซม. ขึ้นไป

ZERO_GRAVITY_ซีโร่_กราวิตี้

ซีโร่ กราวิตี้
เหมาะสำหรับ :
อายุ 12 ปีขึ้นไป และสูง 150 ซม. ขึ้นไป
น้ำหนักไม่เกิน 100 กก.

MERRY_GO_ROUND_ม้าหมุนแสนสนุก

ม้าหมุนแสนสนุก
เหมาะสำหรับ : ความสูงต่ำกว่า 110 ซม. ต้องมีผู้ปกครองนั่งด้วย
ถ้าสูงเกิน 110 ซม. สามารถนั่งคนเดียวได้

MIDI_DANCE_มิดิ_แดนซ์

มิดิ แดนซ์
เหมาะสำหรับ : อายุ 12 ปีขึ้นไปและ
สูง 120 ซม. ขึ้นไป น้ำหนักไม่เกิน 80 กก.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้